Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ba Lan
Cập nhật Thứ năm, 18 / 01 / 2019 23:36 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Ba Lan (Republic of Poland)
  • Thủ đô : Vác-sa-va (Warszawa) Warsaw thành phố được xây dựng từ thế kỷ X, là thủ đô từ năm 1593
  • Quốc khánh: 3/5- ngày công bố Hiến pháp đầu tiên của Ba Lan (03/5/1791)
  • Diện tích: 312.679 km2 (thứ 9 châu Âu)
  • Dân số: 38,4 triệu (ước tính tháng 7/2017)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
  • Đơn vị tiền tệ: Dua-ti, 1 USD – 3,8 zloty (2018)
  • Thể chế: Cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo