Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ba luật mới về bất động sản có thể có hiệu lực sớm 5 tháng

Thứ sáu, 31-05-2024 | 09:52:00 AM GMT+7 Bản in
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý không để xảy ra vướng mắc do chậm trễ ban hành, thiếu các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không gây ra các tác động tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp.
.
Sáng 30/5 Quốc hội sẽ thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh năm 2024.
 

Ngày 29/5 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã gửi tới các vị đại biểu Quốc hội tờ trình Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào sáng 30/5.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết ngày 27/5/2024, Chính phủ có Tờ trình số 289/TTr-CP đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình năm 2024 theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc cần sớm triển khai thi hành các luật nêu trên nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Do đó, nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng ban hành Luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trong quá trình xây dựng dự án Luật tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là những tác động bất lợi (nếu có) để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

Chính phủ cũng được đề nghị rà soát kỹ các nội dung quy định chuyển tiếp tại 4 luật này và quy định tại các luật khác có liên quan chịu tác động của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành sớm 5 tháng để có phương án xử lý phù hợp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các luật. Đồng thời báo cáo, làm rõ các vấn đề nêu trong báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về điều kiện để các luật có thể triển khai thực hiện thông suốt, không để xảy ra vướng mắc do chậm trễ ban hành, thiếu các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không gây ra các tác động tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo một số ý kiến về đề nghị bổ sung dự án luật nói trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết cơ quan này và Thường trực Uỷ ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết trình Quốc hội xem xét điều chỉnh hiệu lực thi hành của các luật .

Việc này để sớm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, khơi thông tiềm năng, phát huy giá trị nguồn lực đất đai, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững, thúc đẩy phát triển nhà ở, trong đó có phát triển nhà ở theo dự án, phát triển nhà ở xã hội để phục vụ cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, do thời điểm có hiệu lực của văn bản đã được các cơ quan tính toán kỹ trong quá trình xem xét, thông qua các luật, cho nên việc điều chỉnh hiệu lực sớm và sớm thời gian bao nhiêu cần phải được xem xét hết sức thận trọng trên 02 khía cạnh. Một là tính cấp bách, cấp thiết của việc điều chỉnh hiệu lực của các luật từ ngày 1/8/2024. Hai là mức độ đáp ứng của các điều kiện bảo đảm thi hành luật trong trường hợp điều chỉnh hiệu lực của các luật từ ngày 1/8/2024.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng lưu ý, trong quá trình soạn thảo văn bản trình Quốc hội vẫn cần tiếp tục làm rõ thêm việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các luật sẽ giải quyết, tháo gỡ trực tiếp cho khó khăn, vướng mắc cụ thể nào; làm rõ quy định cụ thể nào tại Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 giúp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó.  

Theo Nguyễn Lê (Báo Đầu tư)

https://baodautu.vn/ba-luat-moi-ve-bat-dong-san-co-the-co-hieu-luc-som-5-thang-d216353.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)