Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bài Phát biểu của TS. ĐOÀN DUY KHƯƠNG trong lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN BAC cho BRUNEI.

Thứ bẩy, 23-01-2021 | 22:40:00 PM GMT+7 Bản in
Năm 2020 có lẽ là năm thách thức nhất đối với vai trò chủ tịch ASEAN BAC vì đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, tôi tin rằng ASEAN BAC đã hoàn thành tốt công việc của mình với sự hợp tác và hỗ trợ của các đồng nghiệp và đối tác của chúng ta.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)