Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban Tổ chức Cán bộ

Thứ sáu, 02-01-2015 | 22:52:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Tổ chức Cán bộ

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 024 35742022 - Ext 333/334

Fax: (024)35742020; (024)35742030

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phan Hồng Giang - Phó Tổng Thư ký VCCI, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020; (024)35742030

  
Ông Phạm Quang Đức - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
Ông Tống Minh Phương - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742774

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
Ông Trần Trung Dũng - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)