Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Băng-la-đét
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 19:37 PM
  • Tên chính thức: Nước Cộng hòa nhân dân Băng la đét
  • Thủ đô : Dhaka
  • Quốc khánh: 26/3/1971
  • Diện tích: 143.998 km2
  • Dân số: 156.186.882 (Ước tính đến tháng 7/2016)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Bengali
  • Đơn vị tiền tệ: Taka (BDT): 77.42 takar/USD) (2015)
  • Thể chế: Dân chủ nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo