Phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến sản xuất, xuất khẩu cho doanh nghiệp

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 70 doanh nghiệp sản xuất trong nước; 10 doanh nghiệp nước ngoài đang có nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, Hải Phòng đã nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các hoạt động cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển hạ tầng, xây dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư. Đó là việc thực hiện đảm bảo các cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng, chung tay cùng các nhà đầu tư tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị này, các doanh nghiệp sẽ được phổ biển kiến thức pháp luật, cập nhật một số quy định cần thiết cũng như một số lưu ý cần thiết trong quá trình thẩm định dây chuyền sản xuất từ các Sở, ban ngành. Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về chính sách liên quan đến 3 lĩnh vực: hải quan, công thương và khoa học công nghệ đối với hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, có thể hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện hoạt động kết nối nhu cầu tìm kiếm đối tác đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, xuất - nhập khẩu, logistics, cung ứng sản phẩm đầu vào... Qua đó, góp phần làm giảm chi phí sản xuất của các nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như tăng năng lực sản xuất, quản lý của doanh nghiệp trong nước tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng khẳng định: “Thông qua Hội nghị này, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận sâu sắc hơn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, trên cơ sở kết nối kinh doanh tại đây, các doanh nghiệp sẽ gặt hái thành công trong việc phát triển mạng lưới cung ứng, chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đối với doanh nghiệp trong nước và chủ động nguồn nguyên vật liệu trong nước, giảm chi phí giá thành sản phẩm, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đối với doanh nghiệp nước ngoài”.

Bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển và đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, thành phố Hải Phòng tiếp tục nỗ lực đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tập trung thu hút có chọn lọc dự án chất lượng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, sử dụng công nghệ nguồn, giá trị gia tăng cao của một số nhà đầu tư nước ngoài; chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào 03 lĩnh vực kinh tế trụ cột: công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, trong 11 tháng năm 2022, tổng số vốn đầu tư nước ngoài thu hút trên địa bàn TP.Hải Phòng đạt 1,94 tỷ USD, đạt 77,62% kế hoạch năm, đứng thứ 5 toàn quốc. Đến nay, trên địa bàn Thành phố có 853 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 24,502 tỷ USD.
 
Theo Thanh Sơn (Báo Đầu tư)
https://baodautu.vn/pho-bien-chinh-sach-phap-luat-lien-quan-den-san-xuat-xuat-khau-cho-doanh-nghiep-d178582.html