Phát triển sầu riêng nhưng người dân không nên chặt cây ăn trái có giá trị khác

Lô hàng lần này xuất khẩu 18 tấn sầu riêng được trồng tại Cần Thơ đi bằng đường chính ngạch. Do doanh nghiệp xuất khẩu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Minh LS Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty TNHH Logistic Pan Asia Thâm Quyến (Trung Quốc).