Thông báo tuyển giảng viên tiêu chuẩn SEDEX-SMETA thuộc Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIÊU CHUẨN SEDEX-SMETA

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí giảng viên giảng dạy chứng chỉ Sedex-smeta hạn nộp hồ sơ ngày 8/6/2023.
Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”
Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu- European Union


Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam
Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 6/2023 đến tháng 11/2023
Yêu cầu ứng viên: Thạc sỹ chuyên ngành có liên quan, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giảng dạy và thuyết trình...( chi tiết mời xem TOR đính kèm)TOR_tuyển_giảng_viên_SEDEX-SMETA-_final.docx
Nhiệm vụ của tư vấn: Đào tạo cho các DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị và nhà cung cấp


Thời hạn nộp đề xuất: Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 8/6/2023 về địa chỉ: Ms. Lê Thị Hải Yến, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: yenlth@vcci.com.vn, ĐT: 0988180479