Ký hiệu 'T' là loại đất gì?

Ông Bảo đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đăng tải Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 để người dân tham khảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc ông Phạm Gia Bảo hỏi về Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ông đến Trung tâm dữ liệu quốc gia Khu vực 1 để khai thác tư liệu, tài liệu lưu trữ đất đai.

Theo Bản đồ 299 lập theo Chỉ thị số 299-TTg năm 1980 thì ký hiệu "T" là đất thổ cư gồm đất ở và đất vườn, ao.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/ky-hieu-t-la-loai-dat-gi-102230909213206182.htm