Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Ngày 11/8/2022 ông Kh. có biên bản giám định y khoa kết luận tỷ lệ thương tổn cơ thể do bệnh tật là 80%. Sau khi giám định y khoa, ông đã đến cơ quan BHXH TP Thủ Đức để làm thủ tục hưởng lương hưu trước tuổi, nhưng được cho biết ông không đủ điều kiện vì không đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc 20 năm. 

Ông Kh. hỏi, BHXH TP Thủ Đức trả lời ông như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì ông phải làm sao để được hưởng lương hưu trước tuổi?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định, người lao động tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi quy định 5 năm. Trường hợp ông Kh. muốn được giải quyết hưu trước tuổi thì phải tham gia BHXH bắt buộc cho đủ 20 năm.

Theo Chinhphu.vn / Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-huong-luong-huu-truoc-tuoi-102230728143812546.htm