Cổ phiếu VinFast tăng sốc 51% khi VF3 bắt đầu nhận cọc

 
Theo Tiểu An (Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính)
https://vietnamfinance.vn/co-phieu-vinfast-tang-soc-51-sau-khi-nhan-dat-coc-mau-vf3-d110703.html