Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)
 
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 28/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hang-doanh nghiệp.

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn. Chương trình kết nối tổ chức theo hình thức phù hợp (hội nghị, làm việc, trao đổi...) để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương nắm bắt tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; không để doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực tham gia, chủ động thường xuyên triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình này; cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ và các lĩnh vực thế mạnh của địa phương; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân biết các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để được thụ hưởng.

Kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét xử lý, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thường xuyên tổ chức chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và đa dạng hóa nội dung, chuyên đề hội nghị bằng các hình thức phù hợp nhằm tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của khách hàng có hiệu quả, thực chất; chủ động thông báo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và của tổ chức tín dụng mình cho khách hàng, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thường xuyên, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng doanh nghiệp và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ./.

Theo Thúy Hà (Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-day-manh-chuong-trinh-ket-noi-ngan-hang-doanh-nghiep-post955800.vnp