VCCI và UNAIDS kêu gọi ứng cử tham gia Cơ chế điều phối quốc gia


 Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét hiện là quỹ tài trợ đa phương chính trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Đến nay, trên thế giới Quỹ đã tài trợ điều trị kháng virus cho 3,2 triệu người, phát hiện và điều trị cho 8,2 triệu ca nhiễm lao và phân phát 190 triệu lưới bắt côn trùng. Ở Việt Nam, Quỹ toàn cầu đã phê duyệt tài trợ 205,9 triệu USD.

Hiện nhiệm kỳ của đại diện tổ chức phi chính phủ - Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tại cơ chế điều phối quốc gia (CCM) sẽ kết thúc trong vài tháng tới. Vì vậy, CCM đang kêu gọi các khu vực tiến hành lựa chọn những thành viên mới. CCM Việt Nam đã đề nghị UNAIDS hỗ trợ quá trình lựa chọn này.

Theo hướng dẫn của Quỹ toàn cầu, việc lựa chọn đại diện tổ chức phi chính phủ tại CCM phải được các khu vực thực hiện thông qua một quy trình công khai minh bạch và có biên bản ghi chép.

Vào 13h30 – 16h00 ngày 13/ 9/2011 tại phòng họp số 4, khách sạn Công đoàn, địa chỉ 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội, VCCI và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam sẽ tổ chức một hội thảo bầu chọn đại diện khu vực tư nhân tham gia CCM với sự hỗ trợ của UNAIDS, ILO và Chemonic.

Tất cả những người quan tâm hoặc được đề cử từ các mạng lưới doanh nghiệp, hội hoặc hiệp hội Doanh nghiệp hiện đang tham gia tích cực vào công tác phòng chống HIV hoặc lao hoặc sốt rét sẽ được mời tham gia hội thảo bình chọn.

Quá trình xét chọn sẽ được thông báo ngay sau đó trên bản tin của VCCI, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và công bố trên litserv Nhóm công tác kỹ thuật HIV.

Huyền Anh