Trung tâm xác nhận chứng từ Thương mại

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Trung tâm xác nhận chứng từ Thương mại

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35771455/57; (024) 35742022 - Ext: 208/308

Fax: (024)35742020; (024)35742030

Lãnh đạo đơn vị
Bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 208

Fax: (024) 35771447