Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 024 35742022 - Ext 213/232/250/251/300/310/341/342/344/403

Fax: 024 35742016

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phạm Hoàng Tiến - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024. 35742022 - Ext: 343

Fax: 024 35742020

 
Bà Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024. 35742022 - Ext: 341

Fax: 024 35742016

 
Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024. 35742022 - Ext: 342

Fax: 024 35742020