Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0292 3824918

Fax: 0292 3824169

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3817 470

Fax: 0292 3824169

 
 
Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 108

Fax: 0292 3824169

 
Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 116

Fax: 0292 3824169

 
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 105

Fax: 0292 3824169

 
Bà Huỳnh Thiên Trang - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 112

Fax: 0292 3824169