Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0258. 3878 063

Fax: 0258.3878057

Lãnh đạo đơn vị
Bà Đặng Thị Thu Nguyệt - Trưởng văn phòng Đại diện

Địa chỉ cơ quan: Nhà A5, Chung cư số 2 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại cơ quan: 0258 3878 063

Fax: 0258.3878057