Văn phòng đại diện tại Bình Thuận

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Văn phòng đại diện tại Bình Thuận

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0252 3739258

Fax: 0252 3739258

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Hữu Trường  - Trưởng văn phòng Đại Diện

Địa chỉ cơ quan: 351 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại cơ quan: (0252) 3816072

Fax: 0252 3859651