Trung Tâm Truyền Thông và Thông Tin Kinh Tế (BIZIC)

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Trung Tâm Truyền Thông và Thông Tin Kinh Tế (BIZIC)

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35743084

Fax: (024) 35742773

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phạm Thái Lai - Giám Đốc Trung Tâm

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35771276

Fax: 024 35742773