Công ty TNHH MTV Sở Hữu trí tuệ VCCI

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Công ty TNHH MTV Sở Hữu trí tuệ VCCI

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35771365

Fax: (024) 35771563, 35772596

Lãnh đạo đơn vị
Ông Trần Huy Phương - Chủ tịch kiêm Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35771365

Fax: (024) 35771563, 35772596

 
Ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35772604

Fax: (024) 35771563, 35772596

 
Bà Nguyễn Mai Phương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35771365

Fax: (024) 35771563, 35772596

 
Ông Nguyễn Dũng Tiến - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024)35772603

Fax: (024) 35771563, 35772596