Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam không gây khó khăn thêm cho khối doanh nghiệp cảng biển Việt Nam bằng quy định giảm thêm 30% giá sàn dịch vụ bốc dỡ container trong khung giá quy định. Đề nghị xem xét giải pháp hỗ trợ áp dụng cho doanh nghiệp nói chung tham gia chuỗi cung ứng phân phối tiêu dùng và xuất nhập khẩu, những doanh nghiệp chủ hàng xuất nhập khẩu lớn đang gặp khó khăn trong duy trì sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.