Miễn thuế VAT cho việc mua bán cho thuê BĐS trong Quý I-II-III năm 2020, giảm 50% thuế VAT cho Quý IV và Quý I năm 2021, cho phép DN kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ tài chính đã trả lời bằng công văn số 9902/BTC-QLCS ngày 18/08/20020