Xử phạt vi phạm HC đối với chủ xe hay người thuê xe?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 76 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 (thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP) có quy định: "đối với phương tiện được thuê tài chính của tổ chức có chức năng cho thuê tài chính thì cá nhân, tổ chức thuê phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện".

Vì vậy, đối với phương tiện được thuê tài chính thì cá nhân, tổ chức thuê phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện.

Theo Chinhphu.vn