Không có căn cứ để xét tuyển viên chức với bà Phạm Thị Hồng Diên

Trong quá trình công tác, bà Diên đã nhiều lần làm hồ sơ đề nghị xét tuyển viên chức nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Diên hỏi, trường hợp của bà có thuộc đối tượng được xét tuyển viên chức không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Lai Châu trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức quy định:

"1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật".

Như vậy, nếu bà Diên và các lao động hợp đồng có đủ các tiêu chuẩn, đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên của Nhà nước thì được tham gia đăng ký dự tuyển viên chức khi UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức.

Đối với trường hợp của bà Diên, năm 2011, bà Diên đã làm hồ sơ nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ và ngày 16/11/2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản đề nghị UBND huyện Phong Thổ xem xét trình cấp có thẩm quyền tuyển dụng bà Diên.

Ngày 23/11/2011, UBND huyện Phong Thổ có tờ trình về việc tuyển dụng viên chức, công chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 - 2012 gửi Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Lai Châu, nhưng năm học 2011 - 2012 huyện Phong Thổ không có chỉ tiêu tuyển dụng kế toán trường học và trong danh sách đề nghị gửi kèm tờ trình không có tên bà Diên nên Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Lai Châu không có cơ sở xét tuyển đối với bà Diên.

Năm 2014, bà Diên tiếp tục làm hồ sơ nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ. Ngày 22/8/2014, UBND huyện Phong Thổ đã có công văn về việc rà soát số lượng công chức, viên chức đã được Sở Nội vụ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế gửi Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Lai Châu và Sở Nội vụ, trong đó có đề nghị xét tuyển dụng cho bà Phạm Thị Hồng Diên. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay UBND tỉnh tạm dừng tuyển dụng kế toán trong các trường học nên không xem xét tuyển dụng đối với bà Diên.

Các năm 2008, 2009, 2010, 2012, tỉnh đều tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức (trong đó có tuyển kế toán trong các trường học), khi các huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng và tổ chức thu nhận hồ sơ dự tuyển thì bà Diên không nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nên các huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo không đề nghị tuyển dụng cho bà Diên, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh không có cơ sở xem xét việc tuyển dụng bà Diên.

Năm 2013, UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch về việc xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014, Sở Nội vụ có thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2013 - 2014, trong đó có thông báo tuyển kế toán trường học và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, bà Diên không nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nên không có căn cứ xét tuyển bà Diên.

Theo Chinhphu.vn