Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  Y Thanh Hà Niê Kđăm dự và trao Quyết định.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 người. Ông Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: ông Bùi Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ông Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Ông Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Đảng ủy Khối và giữ chức Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; Ông Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; Ông Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối được phân công phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, việc phân công, điều động cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được thực hiện đúng quy trình, kịp thời, chặt chẽ và dựa trên năng lực, sở trường công tác, khả năng đáp ứng công việc của từng cán bộ. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng và mong các cán bộ với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Theo CTV Thanh Thúy/VOV.VN
https://vov.vn/chinh-tri/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo-819825.vov