Thái Bình: Xóa nợ tiền phạt chậm nộp cho 1.581 người nộp thuế

Trong tổng số 1.581 người nộp thuế (NNT) vừa được xóa nợ, có 645 NNT là các tổ chức, doanh nghiệp (DN) số tiền được xóa trên 11 tỷ đồng; có 936 NNT là cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh số tiền được xóa trên 691 triệu đồng.

Các tổ chức, DN, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh nêu trên đều thuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 4 điều 4 Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Đại diện Cục Thuế Thái Bình cho biết, ngoài việc thực hiện khoanh nợ, xóa nợ cho đối tượng NNT không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, toàn đơn vị còn thường xuyên đôn đốc, cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn; đặc biệt thường xuyên công khai thông tin DN nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh nhằm đôn đốc DN, NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước./.

Theo Văn Tuấn(Thời báo tài chính Việt nam)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-05-19/thai-binh-xoa-no-tien-phat-cham-nop-cho-1581-nguoi-nop-thue-104256.aspx