Hội nghị lần 53 giữa Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN BAC với các Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN

Hội nghị lần này là sự tiếp nối của Hội nghị đối thoại lần thứ 52 đã được tổ chức vào ngày 25/ 8/2020 mà tại đó Tiến sĩ Đoàn Duy Khương, Chủ tịch ASEAN BAC 2020 thay mặt ASEAN BAC đã báo cáo đề xuất 225 điểm trong đó có việc thành lập Ủy ban Đặc biệt Cấp cao ASEAN (AHLSC) nhằm tăng tốc độ ra quyết định chung để tăng cường Hợp tác Kinh tế ASEAN trong kết nối chuỗi cung ứng, mua sắm đồ y tế, vắc xin… để ứng phó với đại dịch COVID-19 Tại hội nghị lần thứ 53 này, Ts Đoàn Duy Khương, đồng chủ tịch ASEAN BAC 2021, cũng đã thay mặt ASEAN BAC đã báo cáo tổng hợp các hoạt động và các yêu cầu cụ thể đối với các bộ trưởng kinh tế ASEAN trong năm 2021.