Phú Yên tiếp thu kiến nghị về giảm thủ tục nhận hỗ trợ khó khăn

Đơn đề nghị hỗ trợ yêu cầu có xác nhận của UBND nơi tạm trú, là chỗ ở của người lao động tại TPHCM, có nơi còn yêu cầu xác nhận của công ty xổ số. Những lao động tự do này khó khăn lắm mới về được quê trên những chuyến xe nhân đạo của tỉnh, giờ yêu cầu phải có xác nhận của UBND nơi tạm trú là việc bất khả thi.

Bà Trâm đề nghị cơ quan chức năng xem xét giảm bớt thủ tục để người lao động sớm nhận được hỗ trợ một cách chính đáng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Ý kiến phản ánh của bà Nguyễn Đặng Huyền Trâm về đơn đề nghị hỗ trợ yêu cầu có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú của người lao động đang làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến góp ý này.

Sở đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hỗ trợ; và đang đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động theo hướng người lao động tự cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã khai báo; giao chính quyền cấp xã nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động.

Theo Chinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Phu-Yen-tiep-thu-kien-nghi-ve-giam-thu-tuc-nhan-ho-tro-kho-khan/446407.vgp