Thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: “Hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua COVID-19 lúc này là nhiệm vụ cấp bách mà VCCI cần dốc toàn lực để thực hiện”.

Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 là cơ chế đặc biệt nhằm kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó COVID-19, hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp, người lao động và các hoạt động kinh tế, đồng thời góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của cả nước. Với việc thành lập Hội đồng, từ nay các doanh nghiệp có địa chỉ để kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Hội đồng là ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương, ông Hoàng Quang Phòng Phó Chủ tịch VCCI, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA). Các uỷ viên thường trực Hội đồng là lãnh đạo các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và có đại diện các bộ, ngành: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước, VTV, VOV,... Trưởng ban thư ký Hội đồng là ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI.

Hội đồng có nhiệm vụ triển khai các hoạt động:

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng cho biết, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn sống chung với COVID-19, nên bên cạnh việc phòng, chống dịch bệnh, việc duy trì hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới là thách thức rất lớn mà các doanh nghiệp cần phải thích nghi, cần được hỗ trợ. Vì vậy, Hội đồng sẽ triển khai ngay các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp.

"Ngay trong tuần tới, Hội đồng sẽ cho ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến (Workplace) hoạt động 24/7 để các doanh nghiệp có thể kịp thời phản ánh các vấn đề, khó khăn gặp phải và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương. Cũng qua nền tảng này, Hội đồng thực hiện tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, đồng thời để các doanh nghiệp chủ động kết nối chia sẻ với nhau thông tin, kinh nghiệm, giải pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh COVID-19 và làm cầu nối để các doanh nghiệp giao thương, tương trợ lẫn nhau trong đại dịch". - Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết thêm.

Theo Tạp Chí Diễn Đàn Doanh nghiệp

https://diendandoanhnghiep.vn/thanh-lap-hoi-dong-hop-tac-doanh-nghiep-ung-pho-covid-19-206446.html