Điều kiện nhận hỗ trợ khi nghỉ việc do dịch COVID-19

Thời gian vừa rồi, do ảnh hưởng bởi dịch, bố ông Sơn không thể đi khám được, gia đình phải tự mua thuốc, chi phí hằng tháng khoảng 2 triệu đồng.

Mẹ ông Sơn có liên hệ với trưởng thôn để xin giấy xác nhận trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng được cho biết chỉ cấp cho những người thuộc nơi phong tỏa. Ông Sơn hỏi bố mẹ ông có thuộc diện được hỗ trợ không? Trưởng thôn trả lời như thế có đúng không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp mẹ của ông Nguyễn Thái Sơn, nếu nhận hỗ trợ theo đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ) thì phải đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Vậy, mẹ của ông Sơn nếu đủ điều kiện trên thì gia đình liên hệ UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

Nếu mẹ của ông Sơn không tham gia BHXH bắt buộc thì không thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp ba của ông Nguyễn Thái Sơn không thuộc đối tượng hỗ trợ vì không nằm trong khu vực bị phong tỏa theo quy định tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.

Như vậy, bố mẹ của ông Nguyễn Thái Sơn không thuộc diện được hỗ trợ thực hiện một số chính sách người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (nếu mẹ của ông Nguyễn Thái Sơn không tham gia BHXH bắt buộc và bố của ông là thợ “nề” không thuộc khu vực phong tỏa). Trưởng thôn trả lời gia đình ông Sơn như thế là đúng.

Theo Chinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Dieu-kien-nhan-ho-tro-khi-nghi-viec-do-dich-COVID19/447404.vgp