Chế độ ưu đãi với cán bộ giáo dục được điều chuyển

Ngày 1/3/2011, ông Oanh được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông. Ngày 14/4/2015, ông được điều động và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Vao thuộc xã A Vao (xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Ông Oanh hỏi, trường hợp của ông có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trả lời như sau:

Ông Trần Ngọc Oanh được tuyển dụng vào ngành giáo dục từ ngày 8/10/2000 thực hiện tập sự 12 tháng theo Quyết định số 378/QĐ-TCCQ của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Trị và được bố trí giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đakrông theo Quyết định số 337/QĐ-TC ngày 12/10/2000 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông.

Ông Oanh được điều động đến công tác giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Tà Rụt, huyện Đakrông từ ngày 2/11/2001 theo Quyết định số 136/QĐ-TC ngày 1/11/2001; được điều động đến công tác giảng dạy tại trường Phổ thông cơ sở Đakrông, huyện Đakrông kể từ ngày 19/8/2002 theo Quyết định số 289/QĐ-TC ngày 13/8/2002 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông.

Ngày 1/3/2011, ông được điều động đến công tác tại trường Trung học cơ sở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng theo Quyết định số 227/QĐ-CT của UBND huyện Đakrông.

Ngày 14/4/2015, ông Oanh được điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Vao theo Quyết định số 646/QĐ-UBND của UBND huyện Đakrông; xã A Vao là xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Đakrông. Trong thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ông Oanh đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm.

Khoản 2, Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ (bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) quy định, “... Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút...".

Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP: "Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Như vậy, trường hợp ông Trần Ngọc Oanh được điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Vao, huyện Đakrông không phải là đối tượng luân chuyển có thời hạn ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền nên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút kéo dài áp dụng tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Trường hợp được hưởng trợ cấp lần đầu

Đối với trợ cấp lần đầu, tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Ông Oanh là người đến công tác tại xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Đakrông từ ngày 14/4/2015 (tức sau ngày 1/3/2011, ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực), nên ông Oanh được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Vao chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lần đầu gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông và đơn vị liên quan xem xét thực hiện theo quy định.

Theo Chinhphu.vn