Tây Ban Nha: Hàng nghìn cư dân phải cách ly vì núi lửa phun trào