DẤU ẤN 1 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG