Mắc COVID-19 khi đi tập huấn, nhận hỗ trợ thế nào?

Về vấn đề này, UBND xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ, ông Huỳnh Văn Sự có gửi hồ sơ đến UBND xã nhưng chưa đủ thành phần hồ sơ nên không đủ điều kiện đề nghị phê duyệt chi hỗ trợ theo quy định. Xã có liên hệ với ông Sự để cung cấp bổ sung hồ sơ. 

UBND xã đã nhận đủ hồ sơ và lập hồ sơ đề nghị UBND huyện phê duyệt, khi nào được phê duyệt UBND xã sẽ thông báo cho ông Sự biết.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/mac-covid-19-khi-di-tap-huan-nhan-ho-tro-the-nao-102220217140318233.htm