Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị xúc cử tri.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV
Hội nghị diễn ra tại trụ sở quận Đống Đa và được kết nối trực tuyến đến 56 điểm cầu.
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị xúc cử tri.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lắng nghe ý kiến cử tri.