Logistics tại Đà Nẵng: Doanh nghiệp nhỏ, sân bay bến cảng quá tải

Logistics tại Đà Nẵng: Doanh nghiệp nhỏ, sân bay bến cảng quá tải

Doanh nghiệp logistics đa phần là doanh nghiệp nhỏ. Ảnh: TT