WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% năm 2022

Lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/wb-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-dat-75-nam-2022/810136.vnp