Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III/2020

Thứ sáu, 23-10-2020 | 11:27:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 1882/PTM – KHTH

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: CHÍNH PHỦ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong quý 3/2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong quý 3/2020

Trong quý 3/2020, VCCI thống kê có 66  kiến nghị mới của các doanh nghiệp và  hiệp hội doanh nghiệp (giảm 147 kiến nghị so với quý 2/2020). Tình hình tiếp nhận và giải quyết kiến nghị tính đến 30/09/2020 cụ thể như sau: 

 

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về việc phân loại kiến nghị, đề xuất các sáng kiến giải quyết kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại các công văn số 6140/VPCP-ĐMDN ngày 28/7/2020, số 4857/VPCP-ĐMDN ngày 17/6/2020, công văn số 6942/VPCP-ĐMDN ngày 07/8/2020 và công văn số 8484/VPCP-ĐMDN ngày 09/10/2020, VCCI đã chủ động làm việc với các đầu mối tiếp nhận và xử lý kiến nghị của các Bộ, ngành để tập trung rà soát các kiến nghị còn tồn tại theo hướng:

- Đối với các kiến nghị góp ý xây dựng pháp luật, chính sách (đề xuất sửa đổi, bổ sung luật, Nghị định, Thông tư …) đề nghị các Bộ, ngành xem xét tiếp thu để bổ sung, sửa đổi theo kế hoạch xây dựng pháp luật, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành, đồng thời trả lời doanh nghiệp theo tinh thần trên, tránh nợ đọng việc trả lời giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Đối với các đề nghị giải thích pháp luật, chính sách, thủ tục hành chính còn vướng mắc đề nghị Bộ, ngành, địa phương giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trả lời doanh nghiệp đúng hạn.

- Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành hoặc cần có sự phối hợp liên ngành đề nghị có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chủ động liên hệ với các Bộ, ngành liên quan để xem xét, trả lời doanh nghiệp.

- Đối với các kiến nghị tồn đọng tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp trong 5/2020 đề nghị Bộ, ngành tiếp thu để bổ sung vào cơ chế chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Nhờ việc tích cực đôn đốc và giải quyết kiến nghị như trên nên tình hình giải quyết các kiến nghị tồn đọng trong quý 3/2020 đã có kết quả rất tích cực, số kiến nghị đã giải quyết nhiều hơn số kiến nghị đã tiếp nhận. Đồng thời, để các Bộ, ngành thuận tiện hơn trong việc xem xét giải quyết kiến nghị, VCCI đã bổ sung thêm cơ sở của kiến nghị để làm rõ tính pháp lý, tính thực tiễn, sự hợp lý của kiến nghị.

Phân loại theo bộ, ngành, địa phương cho thấy: Các bộ, ngành nhận được nhiều kiến nghị trong quý 3/2020 bao gồm: Bộ Tài chính: 20 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 8  kiến nghị; Bộ Công thương: 05 kiến nghị; Bộ Giao thông Vận tải: 05 kiến nghị;  Ngân hàng Nhà nước: 03 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 03 kiến nghị; Bộ Tư pháp : 3 kiến nghị; Thanh tra Chính phủ: 3 kiến nghị; Bộ Xây dựng: 03 kiến nghị. Còn lại các Bộ: Công an, Khoa học Công nghệ và các địa phương mỗi nơi nhận được từ 1 đến 02 kiến nghị. Nguyên nhân trong quý 3/2020 các kiến nghị của doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp giảm so với quý 2/2020 do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ nên các khó khăn, vướng mắc chưa có phát sinh nhiều.

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp quý 3/2020 chủ yếu đề xuất với các Bộ, ngành, địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính và đề nghị hướng dẫn quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính của kiến nghị bao gồm như sau:

- Kiến nghị  sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu; góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020; Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung số 43/2017/NĐ-CP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

- Đề xuất  gia hạn thời gian nộp thuế, phí; đề nghị sửa đổi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP áp mức thuế xuất khẩu ống đồng mã HS 7411.10.00 từ 5% xuống 0% như trước đây; đề xuất tháo gỡ vướng mắc kiểm tra container quá cảnh và đề nghị các cơ quan cần tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật theo Nghị định 59/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018; hướng dẫn bổ sung thời điểm phát hành hóa đơn điện tử áp dụng đối với các trường hợp dịch vụ cảng biển (dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụ lưu kho, lưu bãi, dịch vụ cầu bến…có kí kết hợp đồng thanh toán qua hệ thống ngân hàng; góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 163/2018/NĐ); đề nghị thay đổi quy định về khống chế mức trần lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP; đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, điều chỉnh lại dịch vụ công trực tuyến của ngành cũng như nội quy Trụ sở theo hướng giảm thiểu tối đa thông tin phải cung cấp của người dân (bỏ việc bắt buộc kê khai giấy tờ tùy thân trên Cổng thông tin), bảo đảm quyền giữ bí mật của công dân và phù hợp với luật.

- Kiến nghị hiện nay chưa nên sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa và Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN cho đến khi kinh tế ổn định trở lại  vì thay đổi nhiều trong thời gian ngắn (3 lần trong 4 năm ) sẽ gây lãng phí kinh phí và công sức của doanh nghiệp và gây bất ổn môi trường kinh doanh nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mặt khác dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung có nhiều quy định mới rất bất cập, trái với thông lệ quốc tế, đặc biệt là Hiệp định EVFTA vừa mới ký, tạo nên các rào cản thương mại, gây khó khăn cho doanh nghiệp và rất khó khả thi. Nếu sửa đổi Nghị định theo các nội dung trong dự thảo dẫn đến doanh nghiệp phải thay đổi lại nội dung nhãn đã đáp ứng theo NĐ số 43/2017 nên cần phải có thời gian chuyển tiếp hợp lý (thường là 5 năm) để doanh nghiệp có đủ thời gian chuyển đổi.

Ngoài ra có một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp. Đặc biệt trong quý này có kiến nghị của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đã kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết, nội dung cụ thể: Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đề nghị UBND tỉnh Hải Dương và UBND tỉnh Hải Dương đã có các công văn số 1489/UBND-VP ngày 13/8/2010, công văn số 2005/UBND-VP ngày 21/6/2019, công văn số 177/UBND-VP ngày 17/1/2020, công văn số 1011/UBND-VP ngày 31/3/2020 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét cho ý kiến về việc chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản theo giấy phép số 2714/GP-BTNMT ngày 22/12/2005 giữa Công ty cổ phần khai tháng, chế biến khoáng sản Hải Dương và Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh tại Khu I, Mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương có đúng quy định pháp luật hay không? Đến nay, Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh vẫn chưa nhận được trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

- Trong quý 3/2020, VCCI nhận được 152 trả lời giải quyết kiến nghị doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản giải quyết kiến nghị này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI.

Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2020 đến hết 30/09/2020, còn 69 kiến nghị, trong đó trong quý 3/2020 có 9 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời.  Các bộ, ngành, địa phương có  kiến nghị chưa trả lời từ tháng 1 đến 30/6/2020 gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 10 kiến nghị; Bộ Tài chính 03 kiến nghị; Bộ Công thương 05 kiến nghị; Bộ Quốc phòng 5 kiến nghị; Bộ Y tế 05 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường 04 kiến nghị;  Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước mỗi nơi nhận được 01 iến nghị. Các địa phương bao gồm UBND các tỉnh, thành phố : Hồ Chí Minh,  Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Ninh Bình, Tiền Giang, Long An, ĐăkLắk, Đồng Nai, Bạc Liêu, đều nhận được từ 01 đến 02 kiến nghị, riêng UBND TP. Hà Nội nhận được 05 kiến nghị. 

Các Bộ, ngành, địa phương có kiến nghị chưa trả lời trong quý 3/2020 (từ tháng 7 đến 30/9/2020) gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP. Hà Nội, Bến tre, Ninh thuận, Cần thơ mỗi nơi nhận được từ 01 đến 02 kiến nghị.

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

- Nhìn chung các bộ ngành đã chủ động tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và VCCI chuyển tới khá đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo phiếu chuyển của Văn phòng. Đặc biệt là trong tháng 9/2020 các Bộ, ngành đã quyết khẩn trưởng trả lời, giải quyết các kiến nghị tồn đọng từ các tháng trước như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương. Tuy nhiên, còn một số bộ ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị doanh nghiệp chưa kịp thời và đúng thời hạn theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ.  

Qua nghiên cứu và phân loại các kiến nghị, có 27 kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn các quy trình, thủ tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 25 kiến nghị yêu cầu giải thích rõ các quy định của pháp luật để thực hiện, 04 kiến nghị yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, còn lại là các kiến nghị đề nghị có chính sách, hướng dẫn hỗ trợ khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nguyên nhân do các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập liên quan đến nhiều Bộ, ngành giải quyết hoặc các vụ việc cụ thể của doanh nghiệp chưa có quy định hướng dẫn cụ thể đòi hỏi các Bộ, ngành cần có thời gian nghiên cứu và xin ý kiến để sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục có ý kiến với các bộ, ngành, địa phương tiếp thu và nghiên cứu sớm giải quyết các kiến nghị để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong quý 3/2020, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. - Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp .

- VCCI đã tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2013/TT-NHNN về thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động của ngân hàng; Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư; Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT); Quyết định quy định về trình tự, thủ tục Thủ tướng chính phủ xem xét chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước nước ngoài; Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025; Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (văn bản góp ý thứ 3 sau phiên họp thẩm định); Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử; Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực; Thông tư thay thế Thông tư 48/2014/TT-NHNN quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nướcThông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước; Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW và dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035… (Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci).

- VCCI ra mắt Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến cho doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp ĐBSCL một cách nhanh chóng, thuận tiện, chuyên sâu và hiệu quả trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là cổng thông tin đầu tiên có thành lập được hội đồng tư vấn và có quy trình, thời gian trả lời các câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến các quy định về EVFTA và các cam kết thuế quan, nguyên tắc xuất xứ hàng hóa, rào cản kỹ thuật TBT, SPS, sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý …vv cũng như cách thức gia nhập thị trường EU. Doanh nghiệp sẽ đặt câu hỏi thông qua mục: Tư vấn trực tuyến EVFTA.

 (https://www.vccimekong.com/vi/cac-au-hoi-thuong-gap) hoặc có thể gửi email về cho Ban Thư ký (banthuky.mkpc@gmail.com). Hội đồng tư vấn sẽ trả lời và phản hồi doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc.

Ra mắt Bộ tiêu chí Liêm chính trong kinh doanh cho Nhà đầu tư và Doanh nghiệp khởi nghiệp. Sự kiện nhằm giới thiệu tới các nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp Bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư; chia sẻ về những điều kiện kinh doanh liêm chính để thẩm định dự án đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ tiêu chí đồng thời là nguồn tham khảo rất tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài chưa quen thuộc với môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Chương trình này nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020 và dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng cho Doanh nghiệp mới tại Việt Nam” của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam, mà Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, VCCI là đối tác chính, với sự tài trợ của Quỹ Thịnh Vương Anh.

- Tổ chức Hội nghị doanh nghiệp thường niên khu vực Đồng bằng song Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19 – Kịch bản cho ĐBSCL và sự lựa chọn của doanh nghiệp”. Hội nghị đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp từ 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tham dự. Các diễn giả và đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi về các vấn đề về tái khởi động nền kinh tế sau đại dịch, viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2020, kịch bản kinh tế vùng ĐBSCL và một số định hướng chiến lược cho doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số. Nhân dịp này, VCCI đã trao Chứng nhận hội viên cho 87 doanh nghiệp, nâng tổng số hội viên VCCI khu vực ĐBSCL lên 1000 doanh nghiệp.

- Phối hợp với Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) và Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Chính sách mới, cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP” với 130 đại biểu tham dự là đại diện các nhà đầu tư trong và ngoài nước, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các chuyên gia kinh tế. Hệ thống thể chế, pháp lý về phương thức hợp tác theo hình thức công tư còn chưa hoàn hiện, sau khi Luật PPP ban hành, vẫn còn gần 30 nội dung, điều khoản nêu trong Luật cần hướng dẫn và tồn tại một số mâu thuẫn giữa các luật và văn bản pháp lý. Để thúc đẩy hợp tác công tư thời gian tới, cần đẩy mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý (trước mắt là khẩn trương soạn thảo, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật PPP) phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển hợp tác công tư với mục tiêu kép: có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, an toàn tài khóa quốc gia, đồng thời thông thoáng, công bằng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Chính phủ cần giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đã và đang triển khai, tạo niềm tin của nhà đầu tư PPP với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các dự án PPP. VCCI cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thiện hành lang pháp lý PPP đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án PPP, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

- Phối hợp Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo Tham vấn về các quy định tuyển dụng lao động và dự thảo Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi. Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu, là các vị đại biểu Quốc hội, các đại diện đến từ các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, đại diện các Đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Tại Hội thảo, nhiều kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy hoạt động tuyển dụng lao động có đạo đức và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và gia nhập chuỗi cung ứng đã được chia sẻ và thảo luận, tạo thêm nguồn thông tin hữu ích, thiết thực cho các nhà hoạch định chính sách, xây dựng và thực thi pháp luật ở Việt Nam, góp phần tạo ra những bước tiến xa hơn nữa trong việc hội nhập về mặt pháp lý trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Tổ chức một số khóa đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp với nhiều chủ đề: tập huấn quyết toán thuế, sử dụng Incoterms hiệu quả, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, Xây dựng và phát triển thương hiệu trong thế giới phẳng, xây dựng phương án sử dụng lao động thời kỳ hậu Covid – 19…

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc chủ trì Kỳ họp Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC) lần thứ 48 theo hình thức hội đàm trực tuyến, với sự tham gia của 10 nước ASEAN cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch VCCI trên cương vị là Chủ tịch EABC năm 2020, đã thông tin một số nội dung quan trọng: (i) EABA nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); Khuyến nghị Chính phủ mở rộng Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) bao gồm các mặt hàng nông sản khác như muối, đường, bột, dầu ăn; Sáp nhập website của ASEAN+3 và Sàn giao dịch Kinh doanh Đông Á (EABEX) để đẩy mạnh nhận thức về hợp tác công tư vì sự phát triển khu vực. (ii) Hội đồng thông báo về việc phát hành sách điện tử về hải quan trong khu vực Đông Á của EABC. Hiện nay, EABC đang triển khai thực hiện sách điện tử về đầu tư trong khu vực và dự kiến sẽ phát hành vào năm 2021. (iii) EABC hiện đang thực hiện khảo sát về triển vọng kinh doanh và Chiến lược số hóa hướng tới trạng thái bình thường mới do JETRO đồng hành và hỗ trợ triển khai. Kết quả của khảo sát sẽ được đưa vào báo cáo của EABC trình lên Chính phủ ASEAN+3. Kỳ họp Hội đồng doanh nghiệp Đông Á lần thứ 49 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020.

- Tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng ASEAN BAC lần thứ 86 bằng hình thức họp trực tuyến với sự chủ trì của TS. Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch ASEAN BAC 2020. Tham gia kỳ họp còn có đại diện ASEAN BAC các nước thành viên và Ban Thư ký ABAC Việt Nam. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận về cách thức hoạt động của hai cơ chế mới là Liên minh Doanh nghiệp ASEAN thích ứng và bao trùm (ARAIBA) và Mạng lưới các nhà Sản xuất ASEAN. Các cơ chế này sẽ là nền tảng để hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong khu vực hợp tác cùng phát triển, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành với làn sóng thứ hai đang diễn ra tại một số quốc gia thành viên ASEAN. ASEAN BAC Việt Nam sau đó cập nhật các thông tin mới nhất về Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS); Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN; Dự án Di sản ASEAN BAC: Digital STARS. Ngoài ra, các đại biểu thảo luận về các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Đối thoại giữa ASEAN BAC và Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 24/8/2020.

- Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội thảo "Hiệp định EVFTA và sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu hậu Covid-19" tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị có Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti cùng sự tham gia của đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và EU. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VCCI cho rằng EVFTA là nền tảng quan trọng để Việt Nam và EU chung tay với nhau xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm và an toàn. Về cơ hội từ làn sóng FDI châu Âu từ EVFTA, trong bối cảnh hiện nay, theo quan điểm của VCCI, thu hút FDI quan trọng nhất chính là công nghiệp hỗ trợ. Đây là tiềm năng, cơ hội vừa sức với chất lượng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực của Việt Nam hiện tại. Để đảm bảo thực hiện các chương trình thực thi EVFTA, VCCI và EuroCham đã quyết định thành lập Hội đồng hỗn hợp doanh nghiệp Việt Nam-EU và sẽ ra mắt vào thời gian tới. Hội đồng này sẽ có nhóm làm việc riêng với DN Việt Nam - EU theo từng ngành hàng. Hàng tháng, hai bên sẽ trao đổi từng chủ đề theo từng nhóm ngành hàng để DN hai bên tương tác, chia sẻ.

- Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD, VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2020) do TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD và các thành viên trong Ban lãnh đạo VBCSD chủ trì. Đây là hoạt động thúc đẩy đối thoại thường niên quan trọng nhất của VBCSD-VCCI nhằm thực hiện Nghị quyết về phát triển bền vững vừa được Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020. Thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là định hướng quan trọng đã được Chính phủ đưa ra trong Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 về Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Với chủ đề “Phát triển bền vững trong thập niên mới: Biến thách thức thành cơ hội”, VCSF 2020 tập trung thảo luận các nội dung trọng điểm về quản trị doanh nghiệp bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường mô hình hợp tác công - tư. Đây không chỉ là những bài học từ đại dịch Covid-19, mà còn là những vấn đề then chốt cần được giải quyết nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bao trùm và bền vững trong thập niên 2021-2030. Diễn đàn gồm hai hội thảo chuyên đề, gồm “Quản trị doanh nghiệp bền vững trong một xã hội đang thay đổi” và “Kinh tế tuần hoàn”, thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 400 đại biểu tham dự trực tuyến. Ấn phẩm “Cẩm nang Ứng phó, phục hồi, phát triển trong và sau khủng hoảng dành cho doanh nghiệp” do VCCI biên soạn cũng đã được công bố trong chương trình.

- VCCI chủ trì phối hợp với Quỹ châu Á tại Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo công bố Báo cáo Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam. Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định, doanh nghiệp là chủ thể quan trọng của nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo báo cáo điều tra doanh nghiệp do VCCI thực hiện cho thấy một doanh nghiệp điển hình sẵn sàng chi trả lên tới 7,32% chi phí hoạt động cho việc thân thiện hơn với môi trường. Đồng thời, yếu tố chất lượng lao động tại địa phương, chất lượng môi trường kinh doanh, và mức độ tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quyết định đầu tư sản xuất xanh của doanh nghiệp. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở điều tra, khảo sát gần 10.400 doanh nghiệp đang hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, trên 8.700 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổng hợp nhiều đánh giá của doanh nghiệp về tác động của rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là điều tra doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

- Chủ tịch VCCI đã có buổi tiếp tân Chủ tịch Văn phòng KOTRA phụ trách khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương và Tổng Giám đốc Văn phòng KOTRA Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2023, ông Lee Jong Seob. Trong buổi làm việc, Chủ tịch VCCI đã gửi lời cám ơn sự hợp tác KOTRA trong phát triển quan hệ thương mại, đầu tư song phương Việt Nam – Hàn Quốc, khẳng định KOTRA và VCCI luôn là đối tác chiến lược quan trọng của nhau, đánh giá cao KOTRA đã quyết định dịch chuyển Văn phòng phụ trách khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương từ Singapore tới Việt Nam nhất là trong bối cảnh phát triển chuỗi giá trị toàn cầu và sự hiện diện của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đang ngày một lớn mạnh. Hai bên cũng đã trao đổi về kế hoạch hợp tác thương mại – đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

- Chủ tịch VCCI, Chủ tịch ABAC Việt Nam Vũ Tiến Lộc đã tham dự và đồng chủ trì kỳ họp Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) lần thứ ba trong năm 2020. Kỳ họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia, chủ trì của bà Dato Rohana Tan Sri Mahmood - Chủ tịch ABAC 2020, Ông Richard von Appen (Chi-lê) - Đồng Chủ tịch ABAC 2020, Bà Rachel Taulelei (Niu Di-lân) - Đồng Chủ tịch ABAC 2020 cùng đại diện các thành viên của 21 nền kinh tế APEC. Tại cuộc họp, các thành viên tập trung thảo luận việc hoàn thành báo cáo của ABAC trình lên các lãnh đạo cấp cao của APEC trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có và cần có những phản ứng kịp thời và hiệu quả, đồng thời, đưa ra những khuyến nghị và sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp tìm cách vượt qua những trở ngại trên, hướng tới hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn để giúp người dân trong khu vực cải thiện đời sống, thoát khỏi thất nghiệp. Các khuyến nghị của ABAC chủ yếu xoay quanh các chủ điểm ưu tiên của ABAC trong năm 2020 về  “Hội nhập, Đổi mới Sáng tạo, Hòa nhập và Bền vững”. ABAC cam kết mạnh mẽ việc ủng hộ và khuyến nghị cần sớm hiện thực hóa Hiệp định Thương mại Tự do khu vực APEC và Vòng đàm phán Doha.

- VCCI chủ trì thành công Kỳ họp với các Hội đồng Doanh nghiệp Đối tác của ASEAN BAC (JBCs) lần thứ 16, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) năm 2020. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia và chủ trì của ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch ASEAN BAC Việt Nam cùng Chủ tịch ASEAN BAC Thái Lan, ASEAN BAC Brunei và các thành viên Hội đồng Doanh nghiệp đối tác của ASEAN BAC; Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC); Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ ASEAN (AYEC); Mạng lưới Doanh nghiệp nữ ASEAN (AWEN). Tại kỳ họp, Chủ tịch ASEAN BAC 2020 Việt Nam đã cập nhật thông tin về các sự kiện được ASEAN BAC và VCCI tổ chức vào tháng 11/2020, gồm hai sự kiện quan trọng là Hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư 2020 (ASEAN BIS) dự kiến tổ chức vào 13/11 và triển khai Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2020 (ABA). Ngoài hai sự kiện lớn này, VCCI tiếp tục tham gia tích cực cùng Ban Thư ký ASEAN BAC Việt Nam triển khai dự án Mạng lưới khởi nghiệp công nghệ số (Digital STARS) nằm trong khuôn khổ Dự án Di sản ASEAN BAC 2020, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khối ASEAN trong quá trình chuyển đổi số.

- Phối hợp với Tổ chức SME Support Japan (SMRJ) đồng tổ chức chương trình kết nối giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam (hợp tác trao đổi kỹ thuật, ủy thác sản xuất, mua, bán các sản phẩm của Việt Nam, trao đổi các thông tin...). Chương trình kết nối giao thương trực tuyến được tổ chức thông qua hình thức họp trực tuyến. Toàn bộ các kết nối giao thương đều có sự tham gia của phiên dịch viên (tiếng Việt và tiếng Nhật) nhằm tạo hiệu quả kết nối tối đa cho các doanh nghiệp tham gia. Chương trình không thu phí, được tổ chức trong 4 ngày, mỗi ngày có 4 phiên giao thương. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa VCCI và SMRJ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động được thực hiện dựa trên Hệ thống kết nối kinh doanh trực tuyến J-Good Tech (www.jgoodtech.jp) do SMRJ phát triển. Đây là nền tảng liên kết các công ty tin cậy trên toàn thế giới với các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu những sản phẩm, công nghệ và dịch vụ xuất sắc với thông tin của trên 7.000 công ty từ Nhật Bản và các nước khác hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, logistic, dịch vụ công nghiệp...

- Phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức hội thảo “Đánh giá quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) trong khu vực ngoài nhà nước và đề xuất hướng dẫn đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước”. Tham nhũng là một vấn nạn và thách thức đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Qua khảo sát, đa số DN, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước đã nhận thức được các qui định hiện hành về PCTN trong khu vực tư, tuy nhiên còn chưa đầy đủ, đúng với qui định. VCCI đã thực hiện Báo cáo đánh giá qui định pháp luật về PCTN trong khu vực ngoài nhà nước, theo đó, kiến nghị cần có hướng dẫn để DN, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, hiệp hội ngành nghề, hiệp hội DN cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCTN để từ đó chủ động thực hiện trong DN, tổ chức, hiệp hội mình; đồng thời có quy định trong Điều lệ, Quy định của DN, tổ chức, hiệp hội mình về các trách nhiệm đó. Yêu cầu DN, tổ chức khu vực ngoài nhà nước chú trọng xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh và cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro và phòng ngừa tham nhũng. Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và các tổ chức xã hội cần thực hiện đầy đủ yêu cầu về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của DN, tổ chức; quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; quy định và thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong DN, tổ chức.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong quý 3/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Chính phủ. 

Nơi nhận :

Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);

- Lưu VT, VP (TH).   

 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III/2020 (Tải về) 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)