Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8/2017

Thứ năm, 28-09-2017 | 18:04:00 PM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 2360 /PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ NGÀNH TRONG THÁNG 7/2017

  1. Bộ Giao thông Vận tải

1.1- Công văn số 8688/BGTVT-VT ngày 3/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần vận tải An Giang kiến nghị về xem xét miễn việc thu phí Km50+050 ( trạm T2) QL 91, khu vực Thới Hòa, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ thuộc Dự án đầu tư công trình cải tạo. nâng cấp QL 91 theo hình thức hợp đồng BOT. (Trả lời công văn số 7547/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.2- Công văn số 9255/BGTVT-VT ngày 16/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 3644/SGTVT-QLVT ngày 03/8/2017 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ trả lời kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam về đề nghị cho phép Công ty Thương binh 27-7 Chiến thắng đưa 70 xe điện vào hoạt động vận chuyển khách du lịch tại thành phố Sầm Sơn theo hướng chưa chấp nhận đề nghị của công ty. Lý do chính quyền địa phương đang đánh giá lại nhu cầu vận tải bằng xe điện, cơ sở hạ tầng và những tồn tạo, bất cập của hoạt động thí điểm vận chuyển khách băng ô tô điện ở TP Sầm Sơn. Sau khi hoàn thành việc đánh giá nếu nhu cầu cần tăng thêm số lượng xe điện 4 bánh sẽ tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch trong đó có xét ưu tiên cho các doanh nghiệp của thương binh, doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo. (theo Phiếu chuyển số 702/PC-VPCP ngày 17/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3- Công văn số 9694/BGTVT- KHCN ngày 25/8/2017 trả lời kiến nghị của công ty TNHH MTV Huy Liệu, tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo hướng chấp thuận đề nghị của công ty. (trả lời công văn số 8390/VPCP-ĐMDN ngày 8/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.4- Công văn số 9777/BGTVT-KHCN ngày 29/8/2017 trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Vĩnh Cường ( Đồng Nai) về việc  giải quyết thủ tục nhập khẩu xe máy chuyên dùng cho công trình có số khung, số động cơ do nhà sản xuất đóng lại của công ty. (trả lời công văn số 8289/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

  1. Bộ Công Thương

2.1- Công văn số 6959/BCT-TTTT ngày 3/8/2017 trả lời kiến nghị của ông Vũ Hải Anh – Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thiên Đức về thủ tục và lệ phí cấp Giấy chứng nhận bán buôn xăng dầu. (trả lời công văn số 7541/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

2.2- Công văn số 7072/BCT-TCNL ngày 07/8/2017 trả lời kiến nghị của ông Đào Hữu Dũng – Tổng công ty Điện lực Hà Nội về phát sinh thay đổi quy mô đầu tư xây dựng trạm biến áp 110 KV Phú Nghĩa (trả lời công văn số 7544/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

2.3- Công văn số 7232/BCT-HC ngày 9/8/2017 trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần phát triển khoa học công nghệ Mỹ Úc về chế độ quản lý của nhà nước với việc nhập khẩu muối Natri axetat – muối của axit axetic là hóa chất lưỡng dụng được sử dụng làm phụ gia trong thực phẩm và một số ngành công nghiệp khác, đồng thời cũng được coi là muối của tiền chất có thể được sử dụng để sản xuất ra các chất ma túy (trả lời công văn số 7543/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

2.4- Công văn số 7792/BCT-QLTT ngày 25/8/2017 trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Phú Thọ về việc hướng dẫn, làm rõ thêm quy định tại mục A, khoản 2, Điều 3, Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. (trả lời công văn số 8397/VPCP-ĐMDN ngày 10/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

  1. Bộ Tài Chính

3.1- Công văn số 5090//TCHQ-KTSTQ ngày 01/8/2017 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đã gửi báo cáo kết quả xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Thép DAEHO Việt Nam liên quan đến kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan  theo hướng chấp thuận kiến nghị của doanh nghiệp về giá thép để Cục Hải quan TP Hải Phòng sử dụng để ấn định thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do công ty nhập khẩu.(trả lời công văn số 7371/VPCP-ĐMDN ngày 14/7/2017 của Văn phòng Chính phủ)

3.2- Công văn số 3473/TCT-KK ngày 04/8/2017 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin - nhà máy chế biến lương thực Phương Đông về việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng giao Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ hồ sơ khai thuế, hoàn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin để giải quyết và báo cáo kết quả đối với Tổng cục Thuế (trả lời công văn số 7539/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

3.3- Công văn số 10782/BTC-TCHQ ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của bà Đặng Thị Kim Anh hướng dẫn  việc hoàn tất thủ tục hải quan và cách tính thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (trả lời công văn số 6378/VPCP-ĐMDN ngày 20/6/2017 của Văn phòng Chính phủ).

3.4- Công văn số 10679/BTC-TCDN ngày 11/8/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của bà Trần Nguyệt Ngà về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề cơ cấu lại DNNN (trả lời công văn số 7502/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

3.5- Công văn số 10662/BTC-QLCS ngày 11/8/2017 của  Bộ Tài chính gửi kèm theo Công văn số 10663/BTC-QLCS ngày 11/8/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty liên doanh sản xuất thép Vinaausteel về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất của Công ty và vấn đề truy thu thuế đất đối với Dự án thuê đất để sản xuất thép của Công ty tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. (trả lời Công văn số 6593/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2017 của Văn phòng Chính phủ)

3.6- Công văn số 11080//BTC-TCHQ ngày 18/8/2017 của Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Serveone Việt Nam về vướng mắc trong việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho Công ty LG Electronics Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu. (trả lời công văn số 7929/VPCP-ĐMDN ngày 28/7/2017 của Văn phòng Chính phủ)

3.7- Công văn số 11266//BTC-CST ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Đối tác Mặt trời Toàn cầu A.I về xem xét sửa đổi thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài theo hướng Bộ tiếp thu kiến nghị để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo Chính phủ

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4.1- Công văn số 6301/BKHĐT-QLĐT ngày 04/8/2017 trả lời kiến nghị của ông Trần Văn Nghĩa – Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Việt Nam về yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu hợp đồng rọng gói và  hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói (trả lời công văn số 7564/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.2- Công văn số 6300/BKHĐT-QLĐT ngày 04/8/2017 trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Ngọc Phát yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu với các nội dung: Tính hợp lệ của đơn dự  thầu, Việc sai tên trong đơn dự thầu và bảo lãnh dự thầu, Ký tên trong báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu. (trả lời công văn số 7550/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.3- Công văn số 6296/BKHĐT-QLĐT ngày 04/8/2017 trả lời kiến nghị của ông Nghiêm Văn Toàn về yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu đối với việc chỉ định thầu là gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (trả lời công văn số 7542/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.4- Công văn số 6299/BKHĐT-QLĐT ngày 04/8/2017 trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu bao gồm các công việc về thiết kế và cung cấp hàng hóa, thiết bị - loại gói thầu hỗn hợp EP. (trả lời công văn số 7787/VPCP-ĐMDN ngày 26/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.5- Công văn số 6538/BKHĐT-PTDN ngày 10/8/2017 trả lời Công ty cổ phần Phòng và tránh thiệt hại ngân sách về kiến nghị sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP  (trả lời công văn số 7622/VPCP-ĐMDN ngày 20/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.6- Công văn số 6553/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2017 giải đáp kiến nghị của bà Lê Minh Hà – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến trách nhiệm của bên mời thầu trong việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và điều kiện chung theo quy định pháp luật đối với các chuyên gia.(trả lời công văn số 7564/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.7- Công văn số 6727/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2017 giải đáp kiến nghị của ông Hồ Văn Ích Em – Công ty TNHH một thành viên thép miền Nam – VNSteel yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu với các nội dung: Căn cứ xác định vốn của nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước; Chi phí dự phòng; việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp. (trả lời công văn số 8121/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.8 - Công văn số 6728/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2017 giải đáp kiến nghị của ông Lâm Vũ Phong– ban quản lý dự án huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu với các nội dung: lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp; việc ký kết hợp đồng dau khi trúng thầu. (trả lời công văn số 8116/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.9- Công văn số 6729/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2017 giải đáp kiến nghị của ông Dương Ngọc Hoàng yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu với các nội dung: Lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án; Giá hợp đồng. (trả lời công văn số 8115/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.10- Công văn số 6730/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2017 giải đáp kiến nghị của ông Bùi Văn Linh yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu về nội dung: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (trả lời công văn số 8117/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.11- Công văn số 6876/BKHĐT-QLĐT ngày 23/8/2017 trả lời kiến nghị của ông Đặng Quốc Huy – Công ty cổ phần cao su Sa Thầy yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu về việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp. (trả lời công văn số 8393/VPCP-ĐMDN ngày 10/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.12- Công văn số 7033/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/8/2017 trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC về việc nhà đầu tư Nhật Bản xin đầu tư 100% vốn trong ngành nghề xoa bóp (massage) theo hướng pháp luật Việt Nam không có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành, nghề này. (trả lời công văn số 8123/VPCP-ĐMDN ngày 3/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.13- Công văn số 7025/BKHĐT-QLĐT ngày 29/8/2017 giải đáp kiến nghị của ông Trần Văn Lâm – Công ty viễn thông quốc tế VNPT yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu với các nội dung: Căn cứ xác định doanh nghiệp nhà nước; quy định của pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp văn phòng phẩm. (trả lời công văn số 8717/VPCP-ĐMDN ngày 17/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

4.14- Công văn số 7156/BKHĐT-QLĐT ngày 31/8/2017 giải đáp kiến nghị của ông Nguyễn Như Duẩn yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu với nội dung: Trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. (trả lời công văn số 8981/VPCP-ĐMDN ngày 23/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

  1. Một số bộ, ngành, địa phương khác:

5.1- Công văn số 6538/BNN-QLCL ngày 08/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Thế Đức – Giám đốc HTX VietGAP Tân Thanh về đề xuất quy định bắt buộc các sản phẩm nông nghiệp bán trên thị trường phải truy xuất được nguồn gốc. Tuy đề xuất rất cần thiết để đảm bảo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nhưng không khả thi đối với thực trạng sản xuất nông nghiệp hiện nay của Việt Nam  vì nhóm sản phâm rnày chủ yếu được sả xuất từ khoảng 8,6 triệu hộ nông dân với gần 80 triệu thửa ruộng. (trả lời công văn số 7565/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

5.2- Công văn số 225/BXD-QLN ngày 09/8/2017 của Bộ Xây dựng trả lời Công ty cổ phần xây dựng Tâm Minh về việc hướng dẫn cách xác định tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% trong trường hợp dự án đầu tư có quy mô dưới 10 ha (trả lời công văn số 7546/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

5.3- Công văn số 6509/NHNN-PC ngày 15/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng về việc Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính khi sử dụng Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông có xác nhận của tổ chức tín dụng nhận thế chấp khi tham gia giao thông. Về việc này NHNNVN đã có công văn trao đổi với các Bộ: Tư pháp, Công an, Giao thông Vận tải đề nghị tạm ngừng việc xử phạt vi phạm đối với trường hợp trên. Hiện Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đang giao Bộ Tư pháp chủ trì rà soát và đề xuất xử lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. (trả lời công văn số 7500/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ)

5.4- Công văn số 2727/BKHCN-TĐC ngày 17/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời 2 kiến nghị của ông Lê Anh Dũng – Công ty cổ phần thiết bị trường học Việt Nam về sửa đổi tiêu chuẩn đối với thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em quy định tại Thông tư số 26/2011/BGDĐT –BKHCN- BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. (trả lời công văn số 8120/VPCP-ĐMDN ngày 3/8/2017 của Văn phòng Chính phủ)

5.5- Công văn số 3150/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của Công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel về việc đình trệ đo kiểm điện thoại di động, USB, Router 3G, Wifi… (trả lời công văn số 8113/VPCP-ĐMDN ngày 3/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

5.6- Công văn số 4764/UBND-KT1 ngày 01/8/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trả lời 2 kiến nghị của bà Trần Thị Thu Trang gồm: Việc thực hiện hồ sơ, thủ tục của nhà đầu tư thứ cấp tại các Cụm công nghiệp và Hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (trả lời công văn số 7063/VPCP-ĐMDN ngày 06/7/2017 của Văn phòng Chính phủ).

5.7- Công văn số 6744/UBND-KT1 ngày 30/8/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trả lời  kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao về quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại III tại xã Duy Phiến, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. (trả lời công văn số 8755/VPCP-ĐMDN ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

5.8- Công văn số 10518/VP-ĐT ngày 10/8/2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần XNK thủy sản Sài Gòn về việc xin cấp quyền sử dụng đất tại số 678, đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình và giao cho Sở Tài nguyên và môi trường thành phố rà soát, có văn bản trả lời cho Công ty (trả lời công văn số 8112/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

5.9- Công văn số 3330/UBND-CTXDGT ngày 31/8/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình trả lời  kiến nghị của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tường Lâm theo hướng không đồng ý với đề nghị của Công ty xin bổ sung ngành nghề sản xuất đồ chơi trẻ em vào cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (trả lời công văn số 8758/VPCP-ĐMDN ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).

  1. Trả lời kiến nghị VCCI tập hợp gửi Văn phòng Chính phủ:

Trong tháng 8/2017, VCCI đã nhận được 8 văn bản trả lời 24 kiến nghị của các doanh nghiệp nghị do VCCI tập hợp gửi các bộ, ngành. Các văn bản trả lời kiến nghị này đều được đăng tải trên Website của VCCI và chuyển tải đến doanh nghiệp kiến nghị. Các kiến nghị đã được trả lời bao gồm:

6.1- Công văn số 5345/TCHP-PC ngày 14/8/2017 của Tổng cục Hải Quan trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Lê Quốc, Hải Phòng về việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng KVI có công văn không cho phép Cảng thực phẩm rau quả và tổng hợp Hùng Vương tiếp nhận tàu thuyền và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh theo hướng Chi cục đã làm đúng quy định của pháp luật do Danh mục cảng biển Việt Nam do Bộ GTVT công bố không có Cảng Hùng Vương và Công ty TNHH Lê Quốc cần hoàn thành các điều kiện theo quy định của pháp luật để đáp ứng các tiêu chí về Cảng biển để được tiếp tục tiếp nhận thuyền và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh (Kiến nghị số 12, Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI).

6.2- Công văn số 9293/BGTVT-QLDN ngày 17/8/2017 và Công văn số 8122/BGTVT-KHCN ngày 24/7/2017 của Bộ Giao Thông Vận tải đã trả lời 3 kiến nghị của Công ty cổ phần công nghệ Việt Sec về việc đăng kiểm cano (mã hiệu sản xuất H30 và H38 của Công ty CP công nghệ Việt Séc) có sức chở trên 12 người; Lùi thời hạn có hiệu lực hoặc tạm đình chỉ Thông tư 43/2016/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn QCVN 95:2016/BGTVT, chờ thêm thời gian khi có đủ các thông tin, dữ liệu cần thiết mới ban hành quy chuẩn; Tạo điều kiện cho cơ quan đăng kiểm Cslloyd vào Việt Nam đăng kiểm tàu công nghệ vật liệu mới PPC và công nhận kết quả đăng kiểm của cơ quan này (Kiến nghị số 3,4, Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI).

- Công văn số 9233/BGTVT-QLDN ngày 17/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam về những khó khăn vướng mắc của Tổng công ty liên quan đến việc điều tiết, quản lý vĩ mô các dịch vụ hàng không (trả lời kiến nghị số 21, Phụ lục 1, Báo cáo số 1389/PTM-VP ngày 13/6/2017 của  VCCI tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 5/2017).

6.3- Công văn số 6343/BKHĐT-PTDN ngày 4/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời 4 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo số 1389/PTM-VP ngày 13/6/2017 của  VCCI tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 5/2017 gồm:

- Kiến nghị số 12 của Tổng công ty Sông Đà về giải quyết các vướng mắc trong việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức PPP

- Kiến nghị số 17 của TCT Sông Đà về tháo gỡ khó khăn cho đầu tư thủy điện tại Lào

- Kiến nghị số 18 của TCT Sông Đà đề nghị Chính Phủ giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính thông qua xem xét ban hành các quy định để thực hiện việc sáp nhập các đơn vị thành viên của công ty mẹ

- Kiến nghị số 20 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về tách bạch các hoạt động kinh doanh với các hoạt động công ích và đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp

6.4- Công văn số 3955/UBND-KH&ĐT ngày 14/8/2017 của UBND TP Hà Nội trả lời 2 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo số 1389/PTM-VP ngày 13/6/2017 của  VCCI tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 5/2017 gồm:

- Kiến nghị số 04 của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam đề nghị xem xét tháo gỡ để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp cả về cách tính giá đất và phương thức nộp tiền đất.

- Kiến nghị số 24 của Công ty Vạn Xuân với nội dung Cục thuế thành phố Hà Nội đã xác định lại tiền thuê đất cho Công ty Vạn Xuân theo quy định tại Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính như đề nghị của Công ty Vạn Xuân.

6.5-  Công văn số 1862/BXD-PC ngày 11/8/2017 của Bộ Xây dựng trả lời 8 kiến nghị gồm:

- 08 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo số 1389/PTM-VP ngày 13/6/2017 của  VCCI tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 5/2017

+ Kiến nghị số 02 của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam về mâu thuẫn trong các quy định về cấp phép quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

+ Kiến nghị số 03 của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam về một số mâu thuẫn trong điều 56, 57 của Luật Kinh doanh Bất động sản

+ Kiến nghị số 05 của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam về các giải pháp giảm tình trạng nợ động xây dựng cơ bản

 + Kiến nghị số 06 của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam về thay đổi cơ chế giám sát để giảm bớt mức chênh lệch đơn giá dự toán/ giá gói thầu công trình sử dụng vốn nhà nước và các công trình sử dụng vốn không phải của Nhà nước

+ Kiến nghị số 11 của Tổng Công ty Sông Đà về bất cập trong lựa chọn nhà thầu thi công khi các dự án do công ty mẹ - TCT Sông Đà đầu tư, các công ty con có vốn góp trên 30% của Công ty mẹ không được tham gia đấu thầu.

+ Kiến nghị số 15 của Tổng Công ty Sông Đà về dự toán các chi phí khác ngoài xây dựng và lắp đặt thiết bị của tổng thầu EPC

+ Kiến nghị số 16 của Tổng Công ty Sông Đà về nợ đọng giá trị hoàn thành

+ Kiến nghị số 19 của Tổng Công ty Sông Đà về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu các dự án ở nước ngoài.

- 01 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI là: Kiến nghị số 10 của nhóm doanh nghiệp sản xuất tấm lớp Fibro về việc đề nghị xem xét tiếp tục cho phép doanh nghiệp được sử dụng Amiang trắng để sản xuất tấm lợp Fibro phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam theo hướng Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đến năm 2023 mới dừng việc sử dụng Amiang trắng sản xuất vật liệu xây dựng để các doanh nghiệp có lộ trình chuyển đỏi phù hợp.

6.6. Công văn số 3063/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp trả lời những 2 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI gồm:

- Kiến nghị số 2 của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) về việc thi hành phán quyết trọng tài, theo quy định tại Điều 67 Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì “phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”.

- Kiến nghị số 11 của Công ty Dệt Long An về việc Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã bất chấp văn bản yêu cầu hoãn thi hành án của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu hoãn thi hành án vì vụ việc đang được Tòa án Nhân dân Q.1, TP.HCM thụ lý vụ án “tranh chấp hợp đồng thế chấp” theo quy định Điều 48 Luật Thi hành án dân sự. Ngoài ra, trong quá trình thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An có có nhiều hoạt động theo quan điểm của công ty Dệt Long An là sai quy định của pháp luật.

6.7- Công văn số 6857/NHNN-VP ngày 28/8/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình và Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh về chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn, Các ngân hàng thương mại có sự quan tâm đặc biệt tạo điều kiện giảm lãi suất, gia hạn, khoanh nợ và chính sách ưu tiên khác đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu gỗ từ Lào trong giai đoạn khó khăn do Chỉ thị 15/CT-TTg về chấm dứt xuất khẩu các mặt hàng gỗ chưa thành phẩm có nguồn gốc từ rừng tự nhiên của Thủ tướng Lào (Kiến nghị 07, Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI)

6.8- Công văn số 3887/TCT-CS ngày 28/8/2017 của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trả lời 2 kiến nghị của Trung tâm tư vấn và đào tạo doanh nghiệp Nghệ An về: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với cát, sỏi, đá và việc áp dụng Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. ( Kiến nghị 09, Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI)

Như vậy, hết ngày 31/8/2017, còn 14 kiến nghị VCCI đã gửi chưa nhận được văn bản trả lời gồm:

- 04 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo số 1389/PTM-VP ngày 13/6/2017 của  VCCI tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 5/2017 thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công Thương.

- 03 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI) thuộc trách nhiệm trả lời của UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND TP Hà Nội (UNBD TP Hà Nội và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mới có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn nghiên cứu trả lời doanh nghiệp)

Trong tháng 7/2017, VCCI tập hợp 7 kiến nghị của các doanh nghiệp gửi Văn phòng Chính phủ (Báo cáo số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI). Ngày 31/8/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8014/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, giải quyết.

  1. Các kiến nghị Văn phòng Chính phủ thông báo cho VCCI

- Trong tháng 7/2017, VCCI nhận được 74 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/8/2017, đã có 61 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 13 kiến nghị chưa được trả lời ( có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2). Đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp theo công văn yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Một số bộ, ngành, địa phương khi trả lời không thông báo cho VCCI nên gây khó khăn cho việc theo dõi tình hình giải quyết kiến nghị của VCCI.

- Tháng 8/2017, VCCI nhận được 71 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/8/2017, đã có 28 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 43 kiến nghị chưa được trả lời (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 3), trong đó có một số kiến nghị đã quá hạn trả lời.

  1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 8 năm 2017, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp :

- Trong tháng, VCCI hoàn thành góp ý và tiếp tục góp ý các dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP về Sở Giao dịch hàng hóa; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN về việc cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động  ngân hàng tại Việt Nam về hồ sơ bổ sung hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa và Giấy phép; Thông tư hướng dẫn giao dịch gửi tiền có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất; Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính; Chính sách thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô giai đoạn 2018-2022…

 - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững – khu vực miền Trung với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Môi trường, VCCI và đại diện của hơn 120 doanh nghiệp và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh miền Trung. Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý đã bày tỏ quan điểm, các giải pháp tháo gỡ các vấn đề còn bất cập về chính sách pháp luật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh như: Các vấn đề về thủ tục bảo vệ môi trường trước khi vận hành dự án gồm: Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp phép khai thác nguồn nước, hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận, xử lý chất thải nguy hại; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; ký quỹ phục hồi khai thác khoáng sản…; Các vấn đề thường gặp khi vận hành dự án như: Quan trắc môi trường; các vấn đề về thanh tra, kiểm tra; vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải; danh mục các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần phải đưa vào đối tượng giám sát đặc biệt. Đại diện các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập về ô nhiễm môi trường hiện nay đang gia tăng về quy mô và cường độ. Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành và xã hội. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp cũng đề nghị cần phải có một khung chính sách và cách tiếp cận mới về môi trường, vì chính môi trường sẽ quyết định yếu tố phát triển bền vững, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, cũng như tham gia hội nhập quốc tế.

- Phối hợp với Tổ chức CUTS International tổ chức hội thảo quốc tế với chủ điểm “Nền kinh tế số: Lợi ích, thách thức và khung pháp lý điều chỉnh”. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia của VCCI, Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Phát triển Philippines (PIDS), Viện Thương mại Quốc tế & Phát triển (ITD), Thái Lan, cùng với các một số luật sư, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam, khu vực ASEAN và các quốc gia khác. Theo số liệu của Google và Temasek, vào năm 2016, Đông Nam Á đang là khu vực phát triển Internet nhanh nhất thế giới với 260 triệu người sử dụng hiện nay, dự kiến tăng lên 480 triệu vào năm 2020. Đồng thời, nền kinh tế Internet của khu vực Đông Nam Á dự kiến đạt tổng giá trị hơn 200 tỷ USD vào năm 2025, trong đó đóng góp nhiều nhất là lĩnh vực thương mại điện tử với tỷ lệ 32% tăng trưởng lũy kế hàng năm, kế đến là truyền thông trực tuyến với 18% và du lịch trực tuyến với 15%… Vì thế việc trao đổi giữa các thành phần trong nền kinh tế số, từ đại diện của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp số, đại diện của các hội bảo vệ người tiêu dùng, các tổ chức xã hội và viện nghiên cứu, luật sư... về các vấn đề liên quan như thương mại điện tử, cạnh tranh trong nền kinh tế số, bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân của người tiêu dùng để có được cái nhìn thấu đáo hơn về đường hướng phát triển nền kinh tế số, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp số Việt Nam là vô cùng cần thiết.

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động hậu PCI: Hội thảo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thúc đẩy sáng kiến xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) tại Nghệ An, Hội nghị về PCI của Yên Bái, Cao Bằng…

- Thực hiện Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh: Triển khai thực hiện 4 khóa đào tạo cho doanh nghiệp về Bộ Quy tắc ứng xử và bộ công cụ phòng chống tham nhũng tại 4 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thanh Hóa với 200 học viên từ các doanh nghiệp tham dự.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các hoạt động chuyên môn đại diện giới sử dụng lao động cho các chi nhánh VCCI ở địa phương, các Hội đồng người sử dụng lao động tại các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương khi tham gia vào cơ chế ba bên quan hệ lao động, đặc biệt là tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động và các vụ lãn công, đình công không theo quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai tổ chức khóa đào tạo về Bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động tại các tỉnh.

+ Tham dự họp phiên thứ 3 của Hội đồng tiền lương quốc gia bàn mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 vào ngày 7/8/2017. Sau hai phiên họp các thành viên tiếp tục hoàn thiện các căn cứ để chuẩn bị cho phiên họp thứ 3 của Hội đồng. Tại phiên họp này các bên tiếp tục trao đổi và thương lượng về tỷ lệ tăng LTT vùng năm 2018 và đã điều chỉnh lại phương án của mỗi bên cụ thể như sau: Phương án cuối cùng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất ở mức 7%. Phương án cuối cùng của đại diện người sử dụng lao động: Qua quá trình thảo luận các thành viên đại diện người sử dụng lao động đã thống nhất điều chỉnh phương án cuối cùng tăng ở mức 6,5%. Mức điều chỉnh này ít nhất bù đắp được 4% CPI và thêm 2,5% theo tỷ lệ đóng góp của lao động vào tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế ( cụ thể 1%  vào NSLĐ và 1,5% vào tăng trưởng GDP). Tại phiên họp các thành viên đã đề nghị chọn 2 phương án cuối cùng của 2 bên trong đó VCCI đề xuất 6,5% và VGCL đề xuất 7% để bỏ phiếu. Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất chọn 2 phương án của 2 bên để bỏ phiếu kín lựa chọn phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Kết quả có 8/14 thành viên chọn phương án 6,5% (chiếm 57,14%) và 6/14 thành viên chọn phương án 7% chiếm 42,86%. Với kết quả bỏ phiếu nêu trên phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2018 trung bình ở mức 6,5% sẽ được Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Góp ý Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo  và tổ chức hội nghị tuyên truyền và đối thoại về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Ninh, Long An

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Tham dự Diễn đàn kinh tế Châu Á 2017 tại Singapore do Ngân hàng Thế giới và Đại học chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học quốc gia Singapore tổ chức. Đồng chí Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Singapore là các khách mời danh dự, được mời phát biểu khai mạc hội nghị với sự tham dự của 300 học giả và giới nghiên cứu Châu Á. Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch VCCI có chủ đề “ Việt Nam tiềm năng trở thành động lực phát triển của khu vực”.

- Phối hợp cùng Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội và Hội đồng Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự Diễn đàn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực hoạt động như y tế, nước sạch, nông nghiệp bền vững, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, hóa dầu, hóa dược, chế biến nông, lâm, thủy sản, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng y tế, du lịch...Hiện nay Chính phủ hai bên đang xem xét khả năng xây dựng Hiệp định kinh tế song phương giữa Việt Nam và Thổ Nghĩ Kỳ  nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên một tầm cao mới.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao Mozambique  tổ chức Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique nhân chuyến thămm và làm việc tại Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Mozambique, Carlos Agostinho do Rosario. Hội nghị đánh giá nhằm khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam – Mozambique đã có nhiều hiệp định về cam kết đầu tư trong hầu hết các lĩnh vực. Ngoài ra, Chính phủ Mozambique cũng đã thực thi nhiều ưu đãi về chính sách đầu tư, trong đó phải kể đến việc miễn giảm thuế cho các nhà đầu tư Việt Nam. Cụ thể, miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc cho các dự án đầu tư, giảm thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu cho ngành sản xuất và có chế độ ưu đãi về đất đai cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mozambique. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã và đang đầu tư có hiệu quả tại Mozambique và hoạt động đầu tư này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Mozambique như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel…Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản khách quan và chủ quan khiến việc hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước chưa phát triển mạnh như: hành lang pháp lý “chưa đủ rộng”, phương pháp thanh khoản còn nhiều bất cập, tình trạng lạm phát của Mozambique, việc thiếu thông tin về thị trường và rào cản ngôn ngữ....

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao El Salvador tổ chức buổi “Tọa đàm giới thiệu cơ hội đầu tư và phát triển thương mại với thị trường El Salvador”. Việt Nam và El Salvador mới chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2010, cho đến nay quan hệ thương mại giữa 2 nước đã từng bước phát triển ổn định. Năm 2016 tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 30 triệu USD. Các mặt hàng trao đổi giữa 2 bên chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, điện tử, viễn thông, gỗ, chất dẻo, linh kiện ô tô… Ngoài ra, Chính phủ El Salvador cũng quan tâm hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng và công nghệ nano. Buổi tọa đàm đã giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam những thông tin bổ ích về nền kinh tế El Salvador, mối quan hệ thương mại giữa 2 nước, chính sách khuyến khích các hoạt động thương mại và đầu tư của Chính phủ El Salvador, cũng như giải đáp những thắc mắc khi tiến hành các hoạt động hợp tác, kinh doanh và đầu tư các trong lĩnh vực thế mạnh của El Salvador như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản – thực phẩm, du lịch…El Salvador được xem là thị trường tiềm năng đối với nông sản của Việt Nam nhất là đối với các loại trái cây như thanh long, bưởi, xoài, chuối… Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp tham dự đã thể hiện sự quan tâm đến các chính sách thương mại giữa hai bên, các doanh nghiệp mong muốn Việt Nam và El Salvador sớm ký kết các hiệp định thương mại để tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa giữa 2 nước. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến việc vận chuyển hàng hóa như mở đường bay thẳng, hay chính sách thông thoáng trong vận tải đường biển…

- Phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển doanh nghiệp xã hội – Kinh doanh vì cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững”. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tiên phong khởi tạo các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Các mô hình kinh doanh này nhằm mục đích giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Song, có một thực tế đó là các sáng kiến kinh doanh này còn nhỏ lẻ, phân tán nên khả năng lan toả, nhân rộng thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện nhằm mang lại những tác động tích cực trong cộng đồng chưa cao. Vì thế, Hội thảo được tổ chức nhằm mang đến những giải pháp hữu ích cho  doanh nghiệp xã hội  phát triển một cách bền vững. Đồng thời, VCCI đã phối hợp tổ chức Gala Én Xanh -Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng nhằm vinh danh 15 sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng và 11 sáng kiến hỗ trợ hoạt động kinh doanh vì cộng đồng tiêu biểu. Đây là chương trình chính thức và đầu tiên tại Việt Nam thúc đẩy tinh thần và giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách với thông điệp “kinh doanh vì cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững.” Én Xanh là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa mô hình kinh doanh sáng tạo, phục vụ lợi ích cộng đồng đến gần hơn, rộng rãi hơn với công chúng, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, tạo thành một mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, mang lại lợi ích cho tất cả các đơn vị đang thực hiện các hoạt động kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

- Một số hoạt động khác: Tiếp tục các hoạt động chuẩn bị tổ chức các hoạt động APEC CEO Summit 2017; Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hỗ trợ”; Tổ chức Hội thảo về cơ hội tìm hiểu cách thức sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp; Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tài chính bền vững”; Tổ chức Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Fukuoka; Tổ chức Hội thảo giới thiệu công nghệ mới Hàn Quốc và Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; Tổ chức Hội thảo tham vấn về Chương trình Hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ; Tham gia tổ chức và điều hành Giải bóng đá Doanh nghiệp toàn quốc (lần thứ 2) “Cúp VCCI – FLC” năm 2017; Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ Triển lãm Libramont Fair tại Vương Quốc Bỉ và tham quan trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Italy, Hà Lan...

  1. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp:

Trong tháng 8 năm 2017, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tập hợp các kiến nghị mới phát sinh của doanh nghiệp. Danh mục các kiến nghị mới phát sinh được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội;

- UBND các tỉnh Phú Thọ, Thừa Thiên Huế;

- Trung tâm thông tin kinh tế (Để đăng tải lên Website)

- Lưu VT, VP (TH).   

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8/2017 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 8/2017 của Bộ Giao Thông Vận tải (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 8/2017 của Bộ Công Thương (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 8/2017 của Bộ Tài Chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 8/2017 của Bộ Kế hoach và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 8/2017 của một số bộ, nhành, địa phương khác (Tải về)

 

Ý kiến bạn đọc (0)