Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm PTI thoát lỗ nhờ dồn nghìn tỉ sang tiền gửi và trái phiếu dài hạn

Thứ sáu, 12-05-2023 | 11:47:00 AM GMT+7 Bản in
Nhờ nắn dòng tiền sang kênh đầu tư dài hạn và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, Bảo hiểm PTI báo lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tiếp.
Bảo hiểm PTI thoát lỗ nhờ dồn nghìn tỉ sang tiền gửi và trái phiếu dài hạnTổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện. Ảnh: PTI

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)