Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bất cập trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ) nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thứ ba, 12-04-2018 | 14:26:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bất cập trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ) nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Doanh nghiệp cho rằng việc ra đời nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ được coi là sinh thêm 1 “giấy phép cha” trong lĩnh vực này, cụ thể được lý giải như sau:

- Trước đây lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATLĐ được giao cho Bộ LĐTBXH là đầu mối thống nhất quản lý, cấp phép trên toàn quốc. Từ khi nghị định 44/2016/NĐ-CP ra đời lại phân công thêm cho các bộ khác với lý do là thiết bị đặc thù từ đó các bộ lại đẻ ra các thông tư riêng cho bộ mình. Doanh nghiệp từ chỗ xin 1 giấy phép cho lĩnh vực này nay lại đi xin ở nhiều bộ ngành khác nhau (xem phụ lục Ib của nghị định 44/2016/NĐ-CP). Thậm chí nhiều mục của phụ lục Ib còn chồng chéo nhau giữa các Bộ dẫn đến các thiết bị của 1 nhà máy cần kiểm định phải thuê đơn vị kiểm định được cấp phép ở nhiều Bộ ngành khác nhau hoặc nhiều đơn vị kiểm định cùng lúc gây khó khăn cho công tác thực hiện và quản lý của doanh nghiệp, các chi phí cho việc xin giấy phép ở nhiều Bộ ngành khác nhau cũng tăng theo cùng với đó là cũng phải mất nhiều thời gian hơn dẫn đến chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng cao.

- Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn nên được hiểu là làm sao để “an toàn cho người lao động” chứ đừng diễn giải quá sâu vào công nghệ dẫn đến sự đặc thù của các Bộ ngành để rồi phân chia quyền được quản lý của các Bộ mà gây cản trở cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Để giải quyết bất cập này, doanh nghiệp kiến nghị như sau:

- Xem xét sửa đổi lại nghị định 44/2016/NĐ-CP cho phù hợp với tiêu chí rút bớt các điều kiện kinh doanh mà chính phủ hướng tới.

- Giao cho đầu mối 1 Bộ duy nhất quản lý, cấp phép trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như trước khi nghị định 44/2016/NĐ-CP được ban hành.

- Doanh nghiệp Chúng tôi nhận thấy rằng Bộ Lao động TBXH là đơn vị phù hợp làm đầu mối quản lý, cấp phép trong lĩnh vực này mà trước khi nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành Bộ Lao động đã thực hiện tương đối ổn định hơn hiện nay.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)