Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bê-la-rút
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 21:26 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Bê-la-rút
  • Thủ đô : Min-xcơ (Minsk)
  • Quốc khánh: 25/8
  • Diện tích: 207,600km2
  • Dân số: 9,549,747 (2017)
  • Ngôn ngữ: Bê-la-rút
  • Đơn vị tiền tệ: Rúp Bê-la-rút
  • Thể chế: Thể chế cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo