Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Benin
Cập nhật Thứ năm, 30 / 12 / 2016 11:38 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Benin
  • Thủ đô : Porto-Novo
  • Quốc khánh: 1/8
  • Diện tích: 112,622 km2
  • Dân số: 9,598,787 người
  • Ngôn ngữ: Pháp (chính thức), Fon và Yoruba (thổ ngữ thông dụng nhất ở miền Nam), ngôn ngữ của các bộ lạc
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc-CFA, 1USD = 473.7
  • Thể chế: Benin theo chế độ Cộng hoà.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo