Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

BHYT đào tạo cán bộ giám định BHYT trong trường hợp này để họ biết được những tên gọi khác nhau của dược liệu hoặc hoạt chất tránh hiện tượng xuất toán nhầm những sản phẩm cùng một loại dược liệu, dược chất nhưng tên gọi khác nhau).

Thứ năm, 24-11-2017 | 13:45:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: BHYT đào tạo cán bộ giám định BHYT trong trường hợp này để họ biết được những tên gọi khác nhau của dược liệu hoặc hoạt chất tránh hiện tượng xuất toán nhầm những sản phẩm cùng một loại dược liệu, dược chất nhưng tên gọi khác nhau).

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Xuất toán cho những sản phẩm với tên gọi khác nhau của cùng một loại dược liệu có trong công thức. VD: bạch linh / phục linh …,


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: 365/BHXH-DVT, Ngày: 31/01/2018

Nội dung trả lời:

BHXH Việt Nam đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Yiệt Nam carng cấp cụ thể tên thuốc, địa phương để chỉ đạo BHXH các tính, thành phố xem xét, báo cáo, giải quyết.

Ý kiến bạn đọc (0)