Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bỉ
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 11:59 AM
  • Tên chính thức: Vương quốc Bỉ
  • Thủ đô : Bruxelles (có trụ sở NATO, Nghị viện Châu Âu, Uỷ ban Châu Âu)
  • Quốc khánh: 15-11 (Lễ nhà vua - Fête de la Dynastie - Fête du Roi)
  • Diện tích: 30.528 km2
  • Dân số: 10.827.519 (01/01/2014)
  • Ngôn ngữ: Có 3 cộng đồng ngôn ngữ: Tiếng Pháp (4 triệu người), tiếng Hà Lan - Flamant (6,5 triệu người) và tiếng Đức (6,5 vạn người). Bỉ không có ngôn ngữ riêng.
  • Đơn vị tiền tệ: đồng EURO (từ 01/01/2002)
  • Thể chế: Quân chủ lập hiến
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo