Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bô-li-vi-a
Cập nhật Thứ năm, 27 / 09 / 2018 12:32 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Bô-li-vi-a
  • Thủ đô : La Pát (La Paz)
  • Quốc khánh: 6 tháng 8 (1825)
  • Diện tích: 1.098.581 km2
  • Dân số: 10.800.882 người (2015)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và các thổ ngữ kê-choa, Ai-ma-ra, Goa-ra-ni
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Bô-li-vi-a-nô . Mã tiền tệ: BOB 1 USD =6,91 BOB (2015)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo