Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

bỏ quy định yêu cầu xuất trình hợp đồng cho thuê lại lao động; (ii) bỏ yêu cầu có giấy chứng nhận hay cho phép thay thế giấy chứng nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội bằng một loại giấy tờ khác trong trường hợp người đứng đầu không tham gia bảo hiểm xã hội (VD: chứng từ trả lương của ngân hàng).

Thứ ba, 25-10-2018 | 14:52:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: bỏ quy định yêu cầu xuất trình hợp đồng cho thuê lại lao động; (ii) bỏ yêu cầu có giấy chứng nhận hay cho phép thay thế giấy chứng nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội bằng một loại giấy tờ khác trong trường hợp người đứng đầu không tham gia bảo hiểm xã hội (VD: chứng từ trả lương của ngân hàng).

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Ngoài hợp đồng lao động/giấy chứng nhận của người sử dụng lao động trước để chứng minh người đứng đầu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, các điểm (b) và (c), Điều 10.7, còn quy định doanh nghiệp phải nộp:

  • Giấy chứng nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian đóng bảo hiểm xã hội;
  • Hợp đồng cho thuê lại lao động của doanh nghiệp nơi người đứng đầu làm việc.

Chúng tôi thấy khó hiểu mục đích của quy định trên. Làm sao người đứng đầu có thể xuất trình hợp đồng cho thuê lại lao động của người sử dụng lao động trước nếu trong hợp đồng có điều khoản bảo mật hay người đứng đầu đã ký thỏa thuận bảo mật với người sử dụng lao động trước?


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)