Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bổ sung thêm những công việc khác mà trên thực tế doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về lao động. Chẳng hạn như lao động trong ngành chế tạo/chế biến nói chung (chứ không chỉ những công việc có trong danh mục những công việc được phép).

Thứ ba, 25-10-2018 | 14:44:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bổ sung thêm những công việc khác mà trên thực tế doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về lao động. Chẳng hạn như lao động trong ngành chế tạo/chế biến nói chung (chứ không chỉ những công việc có trong danh mục những công việc được phép).

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Dự thảo nghị định giữ nguyên danh mục những công việc được phép cho thuê lại lao động của Nghị định 55. Tuy nhiên, danh mục này chưa bao gồm đầy đủ những công việc mà trên thực tế đang có nhu cầu cao.

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)