Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bộ Tài chính phối hợp, hỗ trợ sớm khắc phục các vấn đề kỹ thuật để doanh nghiệp có thể khai báo thuận tiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thứ hai, 20-11-2019 | 16:25:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bộ Tài chính phối hợp, hỗ trợ sớm khắc phục các vấn đề kỹ thuật để doanh nghiệp có thể khai báo thuận tiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm xác nhận chứng từ thương mại - VCCI

Công văn: 2716/ PTM - KHTH, Ngày: 15/11/2019

Nội dung kiến nghị:

Hiện tại, phần kết nối kỹ thuật giữa hệ thống VCCI và Cổng thông tin một cửa Quốc gia chưa ổn định và chưa đồng bộ ở một số trường dữ liệu như thông tin Cảng nhập khẩu, Tên công ty nhập khẩu… Doanh nghiệp kê khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gặp nhiều khó khăn trong việc cài đặt môi trường để sử dụng chữ ký số nhưng chưa nhận được hỗ trợ kịp thời của các cán bộ phụ trách kỹ thuật của Cổng thông tin một cửa quốc gia do khó liên lạc qua các số điện thoại đường dây nóng. Trường hợp doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với VCCI đề nghị hỗ trợ liên quan đến kỹ thuật, cán bộ VCCI không có quyền truy cập vào hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia và chỉ có thể hỗ trợ chuyển thông tin đến cán bộ phụ trách của Cổng thông tin một cửa quốc gia qua điện thoại và thư điện tử, dẫn đến mất nhiều thời gian khắc phục trong khi các lô hàng xuất khẩu đang cần gấp C/O. Do đó, doanh nghiệp thường chuyển sang khai báo qua hệ thống của VCCI khi gặp khó khăn khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài chính phối hợp, hỗ trợ sớm khắc phục các vấn đề kỹ thuật để doanh nghiệp có thể khai báo thuận tiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 8036/ TCHQ- PC, Ngày: 27/12/2019

Nội dung trả lời:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ c/o form B đi ASEAN qua Cơ chế Một cửa quốc gia được thực hiện từ năm 2017, trong quá trình triển khai đã có sự thống nhất quy trinh nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin và các yêu cầu kỹ thuật giữa VCCI và Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện đã công bố số điện thoại bộ phận hỗ trợ (Helpdesk): 19009299. Do số lượng giao dịch yêu cầu hỗ trợ nhiều, doanh nghiệp chưa liên hệ được qua đường dây nóng có thể gửi vướng mắc qua địa chỉ thư điện tử của bộ. phận hỗ trợ (bophanhotrotchq@customs.gov.vn) để được hỗ trợ kịp thời hơn.

Ngoài ra, các tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm hướng dẫn sử dụng chữ ký số, hướng dẫn sử dụng hệ thống đều được đăng tải trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp có thể tải về làm theo các bước hướng dẫn để thực hiện. Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng có đầu mối phối hợp với VCCI để xử lý vướng mắc về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ. Trong quá trình thực hiện đối với các vướng mắc về mặt kỹ thuật do đầu mối của VCCI thông báo và đề nghị bộ phận kỹ thuật Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp xử lý. Do vậy trong thời gian tới đề nghị VCCI tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Tổng cục Hải quan để xử lý kịp thời các vướng mắc và thực hiện đầy đủ việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O form B đi ASEAN qua Cơ chế Một cửa quốc gia

Ý kiến bạn đọc (0)