Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bộ Xây dựng hướng dẫn về định mức dự toán xây dựng

Thứ hai, 07-11-2016 | 09:34:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đề nghị được giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng mã định mức ván khuôn thép trong xây dựng kênh mương công trình thủy lợi.

Năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các tuyến kênh nội đồng thuộc dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia M’la do UBND huyện KrôngPa làm chủ đầu tư.

Năm 2016, Thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành thanh tra dự án và cho rằng mã định mức ván khuôn thi công bê tông thành kênh là mã AF.82611 ván khuôn mái bờ kênh mương theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, không phải mã AF.82111 ván khuôn thép tường chiều cao theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và đề nghị xuất toán kinh phí chênh lệch 2 mã hiệu định mức với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo quan điểm của cơ quan chuyên môn về xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc áp dụng mã AF.82611 chỉ sử dụng cho kênh có mặt cắt dạng hình thang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình, không có định mức dự toán cho công tác ván khuôn kênh mương có mặt cắt ngang hình chữ nhật, hình vuông.

Vì vậy, khi xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công tác ván khuôn kênh mương có mặt cắt ngang hình chữ nhật, thì vận dụng các định mức dự toán tương tự đã được công bố để tính toán.

Việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Trường hợp định mức trên không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)